ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
12:00 ظهر
-
00192500
17:45 عصر
-
00192500
06:25 صبح
-
00192500
18:00 عصر
-
00201500
13:45 ظهر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
MDC-DC-7
00237000
13:30 ظهر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
MDC-DC-7
00238000
13:50 ظهر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00247000
13:50 ظهر
-
00247000
09:45 صبح
-
00263000
12:45 ظهر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00269000
16:20 عصر
-
00270000
14:00 ظهر
احتمال 80 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00270000
17:15 عصر
احتمال 50 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00275000
22:45 شب
احتمال 80 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۱
00277000
16:20 عصر
-
00278000
09:35 صبح
-
00280000
08:55 صبح
-
00280000
10:50 صبح
-
00280000
06:30 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00280000
06:20 صبح
احتمال 20 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00280000
10:35 صبح
احتمال 20 دقیقه تاخیر
فوکر ۱۰۰
00280000
09:15 صبح
احتمال 20 دقیقه تاخیر
فوکر ۱۰۰
00280900
10:50 صبح
-
00288000
09:35 صبح
-
00288000
08:55 صبح
-
00288000
07:40 صبح
احتمال 20 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00290000
13:30 ظهر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00290000
05:30 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00296500
09:20 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00300000
16:45 عصر
-
00308000
18:10 عصر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۱۰
00320000
14:10 ظهر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۱۰
00320000
07:15 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00325500
18:55 عصر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۱۰
00338000

نمودار تغییر قیمت بلیط تهران کیش برای یک نفر

پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند