ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
12:00 ظهر
بویینگ MD
00181500
12:00 ظهر
-
00183000
18:00 عصر
-
00188000
13:55 ظهر
احتمال 80 دقیقه تاخیر
فوکر ۱۰۰
00188200
17:45 عصر
-
00192500
12:00 ظهر
-
00192500
06:25 صبح
-
00192500
18:50 عصر
-
00230000
18:50 عصر
-
00238000
14:25 ظهر
-
00240000
06:20 صبح
احتمال 20 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00240000
09:00 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00247000
14:25 ظهر
-
00248000
12:45 ظهر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00249000
12:00 ظهر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00250000
14:00 ظهر
احتمال 80 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00250000
19:25 عصر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00250000
06:40 صبح
-
00250000
09:15 صبح
-
00250000
13:30 ظهر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00250000
22:45 شب
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00250000
06:40 صبح
-
00258000
06:30 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00258000
09:15 صبح
-
00258000
17:15 عصر
احتمال 50 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00260000
11:25 صبح
-
00279400
11:25 صبح
احتمال 20 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00279400
18:10 عصر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۱۰
00295000
18:15 عصر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۱۰
00303000
19:10 عصر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۱۰
00308000
11:45 صبح
احتمال 80 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۱
00325500
14:10 ظهر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۱۰
00350000
08:05 صبح
-
00377000

نمودار تغییر قیمت بلیط تهران کیش برای یک نفر

پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند