ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
19:25 عصر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00385300
20:00 شب
-
00396500
17:25 عصر
-
00400500
19:00 عصر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۱۰
00404500
19:10 عصر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۱۰
00404500
17:50 عصر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00409800
17:15 عصر
احتمال 50 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00418000
17:25 عصر
-
00419600
15:15 ظهر
احتمال 80 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۱
00453500
12:55 ظهر
-
00456400
12:55 ظهر
-
00459900
23:00 شب
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00478000
15:30 ظهر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00487200
22:45 شب
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00488000
06:20 صبح
احتمال 20 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00503000
12:00 ظهر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00505900
10:25 صبح
احتمال 50 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00508000
12:45 ظهر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00508000
10:45 صبح
-
00513300
14:10 ظهر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۱۰
00514500
06:30 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00520100
10:00 صبح
-
00530000
13:55 ظهر
احتمال 80 دقیقه تاخیر
فوکر ۱۰۰
00538000

نمودار تغییر قیمت بلیط تهران کیش برای یک نفر

پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند