ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
22:45 شب
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00458000
06:20 صبح
احتمال 20 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00508000
17:50 عصر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00509500
06:30 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00509500
23:00 شب
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00519000
17:15 عصر
احتمال 50 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00519000
10:00 صبح
-
00522900
13:55 ظهر
احتمال 80 دقیقه تاخیر
فوکر ۱۰۰
00538000
19:25 عصر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00547000
15:30 ظهر
احتمال 80 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۱
00550000
10:25 صبح
احتمال 50 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00550000
15:15 ظهر
احتمال 80 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۱
00550000
12:45 ظهر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00550000
19:10 عصر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۱۰
00553500
19:00 عصر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۱۰
00558000
17:25 عصر
-
00596000
17:25 عصر
-
00604500
20:00 شب
-
00645000
18:55 عصر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۱۰
00658000
12:55 ظهر
-
00713600
12:55 ظهر
-
00724500
14:10 ظهر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۱۰
01141200

نمودار تغییر قیمت بلیط تهران کیش برای یک نفر

پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند