ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
22:45 شب
-
00144000
18:00 عصر
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00150000
16:30 عصر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00160000
21:45 شب
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00160000
17:15 عصر
احتمال 50 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00162000
17:45 عصر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00165000
17:30 عصر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00165000
16:00 عصر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
فوکر ۱۰۰
00170000
18:35 عصر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00170000
17:40 عصر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00173000
18:50 عصر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00176500
16:10 عصر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
فوکر ۱۰۰
00177000
18:00 عصر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00178000
13:00 ظهر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00190000
13:00 ظهر
-
00192300
12:45 ظهر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00192300
14:15 ظهر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۱۰
00202500
06:20 صبح
احتمال 20 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00233000
06:25 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00235000
16:35 عصر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00288000
10:10 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00320000
10:15 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00326500
14:15 ظهر
-
00591490

نمودار تغییر قیمت بلیط تهران کیش برای یک نفر

پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند.