ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
17:40 عصر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00148700
18:40 عصر
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00148700
06:45 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00148700
13:00 ظهر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00151800
11:15 صبح
احتمال 20 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00151800
11:45 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00153800
17:45 عصر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00153800
06:25 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00157800
11:10 صبح
احتمال 20 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00158000
19:25 عصر
20:55 شب
احتمال 20 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00161900
17:30 عصر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00163000
06:20 صبح
احتمال 20 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00163900
15:45 ظهر
احتمال 50 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00163900
19:00 عصر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00168000
19:15 عصر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00168000
20:45 شب
احتمال 40 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00174000
20:55 شب
احتمال 40 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00174000
21:45 شب
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00174000
21:00 شب
22:30 شب
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00174000
17:15 عصر
احتمال 50 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00176000
16:15 عصر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00179100
09:00 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00179100
20:30 شب
-
00179100
12:45 ظهر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00189200
14:00 ظهر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۱۰
00199300
09:30 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00219500
17:40 عصر
-
00508000
14:00 ظهر
-
00511100

نمودار تغییر هزینه پرواز تهران به کیش برای یک نفر

پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند.
استفاده از پروازهاب کاملا رایگان است. ممنونیم که از پروازهاب استفاده می‌کنید :‌)