ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
1 توقف در IST
15:25 ظهر
00:45 شب
کل زمان سفر 9 ساعت و 50 دقیقه
321,73H
07144124
1 توقف در IST
15:25 ظهر
03:55 شب
کل زمان سفر 13 ساعت
321,73H
07860245
1 توقف در IST
15:25 ظهر
18:05 عصر
کل زمان سفر 27 ساعت و 10 دقیقه
321,320
11309050
1 توقف در IST
15:25 ظهر
04:55 صبح
کل زمان سفر 14 ساعت
321,320
11309050
پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند