ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
10:20 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00490400
09:00 صبح
بویینگ MD
00506500
21:45 شب
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00524300
23:35 شب
-
00528000
22:50 شب
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00546500
19:00 عصر
بویینگ MD
00556500
23:50 شب
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00557500
10:30 صبح
-
00560000
11:05 صبح
ایرباس ۳۲۰
00560000
14:10 ظهر
146-100
00603800
15:05 ظهر
-
00603800
09:15 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00609100
14:00 ظهر
15:25 ظهر
احتمال 50 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00609100
19:15 عصر
بویینگ MD
00624000
14:40 ظهر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00640000
08:35 صبح
بویینگ MD
00662000
07:35 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00690500
14:55 ظهر
16:05 عصر
-
00731600
15:10 ظهر
احتمال 80 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00731600
15:45 ظهر
-
00806700
05:50 صبح
-
00806700
11:00 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
ایرباس
00806700

نمودار تغییر قیمت بلیط تهران مشهد برای یک نفر

پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند