ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
07:30 صبح
ایرباس ۳۲۰
00230000
06:40 صبح
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00230600
06:40 صبح
-
00230600
23:30 شب
-
00234800
20:30 شب
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00240000
21:50 شب
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00244500
23:10 شب
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00250000
21:05 شب
-
00250000
21:05 شب
-
00258000
20:30 شب
-
00258550
18:50 عصر
بویینگ MD
00263000
23:00 شب
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00272500
15:30 ظهر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00280000
15:00 ظهر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
MDC-DC-3
00283400
15:20 ظهر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
MDC-DC-9-80
00283600
14:30 ظهر
احتمال 80 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00283600
15:40 ظهر
-
00286400
15:55 ظهر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00294000
14:05 ظهر
احتمال 50 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00296400
10:30 صبح
MDC-DC-3
00314000
08:00 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
ایرباس
00324000
19:15 عصر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۱۰
00324000
19:30 عصر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۱۰
00324000
10:15 صبح
11:40 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00326000
09:15 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00326000
13:00 ظهر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۴۷
00359100
08:35 صبح
بویینگ MD
00391250

نمودار تغییر قیمت بلیط تهران مشهد برای یک نفر

پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند