ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
07:00 صبح
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00240000
06:00 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00240000
07:45 صبح
احتمال 20 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00246500
06:40 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
146-100
00251500
08:15 صبح
MDC-DC-3
00252800
23:00 شب
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00253500
22:20 شب
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00255600
06:55 صبح
-
00257500
22:45 شب
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00259000
09:00 صبح
بویینگ MD
00260000
21:45 شب
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00264600
15:15 ظهر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00280000
06:55 صبح
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00280400
09:25 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00282000
06:45 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00283600
15:15 ظهر
-
00286400
13:40 ظهر
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00288000
08:30 صبح
بویینگ MD
00290000
20:10 شب
-
00300000
20:10 شب
-
00303400
14:35 ظهر
-
00308000
09:20 صبح
-
00308000
15:00 ظهر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00320000
19:25 عصر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۱۰
00321400
14:30 ظهر
احتمال 80 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00326000
14:00 ظهر
احتمال 50 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00326000
15:50 ظهر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
MDC-DC-9-80
00336600
21:00 شب
بویینگ MD
00350000
08:00 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
ایرباس
00394700

نمودار تغییر قیمت بلیط تهران مشهد برای یک نفر

پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند