ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
16:15 عصر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00200000
23:10 شب
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00200000
21:20 شب
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00206000
22:45 شب
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00206000
18:45 عصر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00207800
15:10 ظهر
احتمال 80 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00208400
16:10 عصر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00209000
21:45 شب
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00209400
06:45 صبح
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00210000
07:45 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00210000
06:45 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
146-100
00212600
14:45 ظهر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
146-100
00212600
09:15 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00218900
10:00 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00219000
08:50 صبح
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00219500
16:15 عصر
-
00220000
08:10 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00220000
09:35 صبح
بویینگ MD
00225000
10:15 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00227500
16:15 عصر
-
00228000
07:30 صبح
ایرباس ۳۲۰
00230000
20:00 شب
احتمال 40 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00230600
09:15 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00241200
14:30 ظهر
احتمال 80 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00241200
12:45 ظهر
بویینگ MD
00244000
11:20 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00247000
09:35 صبح
-
00248000
19:30 عصر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۱۰
00261900
08:00 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
ایرباس
00261900
11:30 صبح
ایرباس ۳۲۰
00270000
07:50 صبح
-
00314150
06:55 صبح
-
00355925
13:00 ظهر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۴۷
00356200

نمودار تغییر قیمت بلیط تهران مشهد برای یک نفر

پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند