ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
20:10 شب
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00187000
21:45 شب
23:10 شب
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00191500
21:40 شب
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00191750
07:15 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00200000
16:10 عصر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00200000
18:55 عصر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00200000
14:10 ظهر
15:35 ظهر
احتمال 50 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00200900
14:55 ظهر
بویینگ MD
00201250
10:15 صبح
11:40 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00209400
06:35 صبح
07:55 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
فوکر ۱۰۰
00212600
13:00 ظهر
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00215000
09:30 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00215500
11:20 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00215500
07:35 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00215500
13:40 ظهر
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00218000
09:15 صبح
10:35 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00218900
14:30 ظهر
16:00 عصر
احتمال 80 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00220000
11:00 صبح
12:30 ظهر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
فوکر ۱۰۰
00220000
13:15 ظهر
14:45 ظهر
احتمال 120 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00230600
08:35 صبح
بویینگ MD
00235000
14:05 ظهر
-
00251800
13:05 ظهر
14:25 ظهر
بویینگ MD
00252800
11:10 صبح
-
00258000
19:30 عصر
21:00 شب
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۱۰
00261900
18:20 عصر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00269000
13:20 ظهر
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00278900
10:00 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00290000
08:00 صبح
09:30 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
ایرباس
00290100
11:10 صبح
-
00300000
21:00 شب
بویینگ MD
00330000
13:00 ظهر
14:30 ظهر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۴۷
00394700

نمودار تغییر قیمت بلیط تهران مشهد برای یک نفر

پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند