ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
12:45 ظهر
146-100
00223700
23:30 شب
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00227500
22:35 شب
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00244000
22:20 شب
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00250000
10:50 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00264600
08:30 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00267750
08:55 صبح
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00268000
22:10 شب
احتمال 80 دقیقه تاخیر
MDC-DC-3
00269000
07:00 صبح
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00270000
10:10 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00274000
06:30 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00276500
09:25 صبح
بویینگ MD
00277250
06:30 صبح
-
00278000
06:30 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00283600
10:00 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00290000
06:45 صبح
-
00290100
11:30 صبح
-
00296250
09:00 صبح
بویینگ MD
00300000
11:25 صبح
-
00305000
16:30 عصر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00310000
15:10 ظهر
احتمال 80 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00312300
19:40 عصر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۱۰
00321400
08:00 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
ایرباس
00321400
16:00 عصر
ایرباس ۳۲۰
00325000
10:15 صبح
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00328100
11:00 صبح
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00334600
09:55 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00527400

نمودار تغییر قیمت بلیط تهران مشهد برای یک نفر

پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند