ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
23:30 شب
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00177600
21:30 شب
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00187000
19:55 عصر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00190000
18:45 عصر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00191500
17:50 عصر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00196500
19:30 عصر
-
00198000
19:50 عصر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00200000
20:10 شب
-
00200000
20:10 شب
-
00208000
19:40 عصر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۱۰
00208900
07:00 صبح
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00209000
16:00 عصر
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00220000
07:30 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00220000
14:45 ظهر
احتمال 80 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00220000
06:30 صبح
احتمال 20 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00220000
16:15 عصر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00225000
06:40 صبح
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00226500
09:15 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00227500
10:50 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00227500
14:05 ظهر
احتمال 50 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00227500
15:30 ظهر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
MDC-DC-9-80
00230600
08:50 صبح
بویینگ MD
00234500
13:35 ظهر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00237000
23:10 شب
احتمال 80 دقیقه تاخیر
MDC-DC-3
00240000
05:30 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
146-100
00241700
08:30 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00258250
08:00 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
ایرباس
00261900
07:05 صبح
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00265000
10:30 صبح
MDC-DC-3
00283400
21:00 شب
بویینگ MD
00290000
13:00 ظهر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۴۷
00366500

نمودار تغییر قیمت بلیط تهران مشهد برای یک نفر

پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند