ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
18:45 عصر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00161800
23:30 شب
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00161800
18:30 عصر
احتمال 80 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00167000
23:00 شب
-
00168000
14:50 ظهر
-
00170000
22:20 شب
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00170000
16:15 عصر
بویینگ MD
00172750
07:40 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00175000
08:00 صبح
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00175000
09:15 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00177600
10:50 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00177600
14:55 ظهر
احتمال 80 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00177900
15:30 ظهر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00180000
06:30 صبح
-
00180800
15:55 ظهر
-
00180800
08:15 صبح
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00181500
09:30 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00182250
15:10 ظهر
احتمال 80 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00184400
19:30 عصر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00185000
20:00 شب
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00185000
05:45 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00193500
09:00 صبح
بویینگ MD
00200000
19:50 عصر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۱۰
00210500
14:10 ظهر
146-100
00212600
21:25 شب
احتمال 80 دقیقه تاخیر
MDC-DC-3
00220000
09:00 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00220000
08:05 صبح
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00227500
09:55 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00230600
14:45 ظهر
-
00250000
14:45 ظهر
-
00258000
08:00 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
ایرباس
00264000
19:40 عصر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۱۰
00375000

نمودار تغییر قیمت بلیط تهران مشهد برای یک نفر

پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند