ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
18:45 عصر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00135500
15:25 ظهر
احتمال 50 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00135500
23:30 شب
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00135500
23:20 شب
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00137000
20:00 شب
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00137000
22:35 شب
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00139500
22:20 شب
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00140000
22:00 شب
-
00140000
22:15 شب
-
00148000
22:00 شب
-
00148000
09:15 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00155300
10:50 صبح
-
00155300
14:45 ظهر
احتمال 80 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00167000
16:45 عصر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
MDC-DC-9-80
00167000
17:35 عصر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00168000
06:55 صبح
بویینگ MD
00172750
08:00 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
ایرباس
00179500
19:40 عصر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۱۰
00179500
12:50 ظهر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00180000
12:10 ظهر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00182250
08:45 صبح
بویینگ MD
00182250
19:30 عصر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00185000
06:30 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00193500
14:30 ظهر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00200000
23:00 شب
احتمال 80 دقیقه تاخیر
MDC-DC-3
00200000
06:45 صبح
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00206500
11:50 صبح
-
00208000
13:00 ظهر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۴۷
00208900
10:00 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00210000
11:00 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
146-100
00212600
10:40 صبح
MDC-DC-3
00252800

نمودار تغییر قیمت بلیط تهران مشهد برای یک نفر

پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند