ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
23:30 شب
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00117300
10:50 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00117300
18:40 عصر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00117300
14:00 ظهر
احتمال 50 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00117300
19:00 عصر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00127400
06:50 صبح
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00128000
22:35 شب
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00130000
23:15 شب
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00134750
07:00 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00135000
20:00 شب
-
00138000
22:05 شب
احتمال 20 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00140000
20:00 شب
-
00140000
08:30 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00144250
05:15 صبح
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00145000
08:45 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00149000
17:50 عصر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00149000
23:00 شب
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00149700
05:30 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
146-100
00158000
07:30 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00167000
14:45 ظهر
احتمال 80 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00167000
16:30 عصر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00180000
08:00 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
ایرباس
00180800
19:40 عصر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۱۰
00180800
11:15 صبح
ایرباس ۳۲۰
00185000
22:45 شب
احتمال 80 دقیقه تاخیر
MDC-DC-3
00200000
14:30 ظهر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00200000
09:00 صبح
بویینگ MD
00200000
21:00 شب
بویینگ MD
00200000
13:40 ظهر
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00208000
14:15 ظهر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00209000
13:00 ظهر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۴۷
00210500
15:15 ظهر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
MDC-DC-9-80
00230600
09:25 صبح
-
00250000
10:00 صبح
MDC-DC-3
00252800
09:25 صبح
-
00258000

نمودار تغییر قیمت بلیط تهران مشهد برای یک نفر

پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند