ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
22:20 شب
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00120000
06:30 صبح
بویینگ MD
00120000
00:45 شب
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00120000
09:15 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00121400
13:00 ظهر
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00123000
14:05 ظهر
احتمال 50 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00123400
10:50 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00123400
09:05 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00127400
23:30 شب
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00128900
08:30 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00130000
09:45 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00134750
07:40 صبح
-
00135000
20:15 شب
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00149700
05:50 صبح
-
00179500
19:40 عصر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۱۰
00179500
19:30 عصر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00185000
07:15 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00190000
13:40 ظهر
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00198000
13:00 ظهر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۴۷
00208900
06:35 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
146-100
00212600
14:25 ظهر
احتمال 120 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00230600
11:20 صبح
-
00278000
11:20 صبح
-
00280000
10:40 صبح
-
00283400
14:45 ظهر
احتمال 80 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00427800
10:10 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00427800

نمودار تغییر قیمت بلیط تهران مشهد برای یک نفر

پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند