ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
08:00 صبح
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00160000
06:55 صبح
بویینگ MD
00168000
05:50 صبح
-
00177500
08:30 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00177500
15:55 ظهر
-
00179500
19:50 عصر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۱۰
00179500
07:45 صبح
-
00180000
09:15 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00185000
09:40 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00187000
10:50 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00191500
23:30 شب
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00191500
14:15 ظهر
احتمال 50 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00191500
09:05 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00200000
09:00 صبح
-
00200000
10:40 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00209000
22:20 شب
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00215500
14:45 ظهر
-
00258000
19:30 عصر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00279500
10:30 صبح
-
00283400
13:40 ظهر
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00288000
14:45 ظهر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00300000
15:10 ظهر
احتمال 80 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00306500
14:10 ظهر
146-100
00326000
15:05 ظهر
-
00326000
09:55 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00373600
18:30 عصر
احتمال 80 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00459600

نمودار تغییر قیمت بلیط تهران مشهد برای یک نفر

پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند