ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
07:50 صبح
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00190000
09:15 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00191500
23:30 شب
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00191500
14:15 ظهر
احتمال 50 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00191500
08:05 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00196500
07:45 صبح
-
00196600
08:55 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00206000
05:50 صبح
-
00208900
13:00 ظهر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۴۷
00208900
10:50 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00209400
22:20 شب
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00215500
06:45 صبح
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00220000
09:05 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00220000
11:00 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
146-100
00225300
19:40 عصر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۱۰
00261900
12:45 ظهر
-
00283400
20:00 شب
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00300000
19:30 عصر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00334500
16:45 عصر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
MDC-DC-9-80
00336600
19:30 عصر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۱۰
00393000
15:10 ظهر
-
00406500
15:35 ظهر
-
00408000
06:30 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00427800

نمودار تغییر قیمت بلیط تهران مشهد برای یک نفر

پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند