ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
10:50 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00189900
06:50 صبح
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00190000
23:30 شب
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00191500
06:55 صبح
بویینگ MD
00196500
05:30 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
146-100
00205400
08:30 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00206000
12:20 ظهر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00209000
22:20 شب
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00234500
14:00 ظهر
احتمال 50 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00244500
05:50 صبح
-
00261900
13:00 ظهر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۴۷
00261900
19:40 عصر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۱۰
00261900
08:55 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00267750
10:45 صبح
MDC-DC-3
00283400
09:00 صبح
-
00300000
15:15 ظهر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
MDC-DC-9-80
00336600
14:45 ظهر
احتمال 80 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00427800
07:30 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00427800
13:40 ظهر
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00438000

نمودار تغییر قیمت بلیط تهران مشهد برای یک نفر

پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند