ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
08:00 صبح
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00170000
09:15 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00176000
07:50 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00177500
23:30 شب
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00177600
10:50 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00177600
14:05 ظهر
احتمال 50 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00177600
19:40 عصر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۱۰
00179500
08:00 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
ایرباس
00179500
13:00 ظهر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۴۷
00179500
06:45 صبح
-
00190000
08:50 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00201250
22:20 شب
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00206000
23:00 شب
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00209000
11:30 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00209000
19:10 عصر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00230600
15:10 ظهر
احتمال 80 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00256500
15:40 ظهر
-
00258000
09:50 صبح
-
00258000
10:30 صبح
-
00283400
14:15 ظهر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00325000
14:45 ظهر
احتمال 80 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00427800
07:45 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00427800
19:30 عصر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۱۰
00511000
14:45 ظهر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
146-100
00522100
06:45 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
146-100
00522100

نمودار تغییر قیمت بلیط تهران مشهد برای یک نفر

پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند