ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
05:50 صبح
-
00324500
08:15 صبح
MDC-DC-3
00340000
20:30 شب
بویینگ MD
00340000
05:35 صبح
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00340000
20:20 شب
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00340000
20:50 شب
-
00341200
20:50 شب
-
00344500
08:20 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00345000
09:15 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00347200
20:35 شب
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00349700
23:30 شب
بویینگ MD
00350000
16:00 عصر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00355000
16:20 عصر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00356400
21:35 شب
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00359700
22:00 شب
-
00360000
14:50 ظهر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00360000
09:45 صبح
-
00360000
16:40 عصر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
RJ100
00360000
08:55 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00360000
17:00 عصر
-
00360000
08:45 صبح
-
00360800
14:45 ظهر
احتمال 80 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00363100
06:30 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00363100
08:45 صبح
-
00364500
17:00 عصر
-
00368000
09:35 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00368000
07:45 صبح
-
00369300
08:05 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00369300
23:30 شب
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00369600
07:25 صبح
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00370000
16:10 عصر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00374500
16:00 عصر
احتمال 80 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00374500
10:40 صبح
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00378900
08:35 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00380000
18:10 عصر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00390000
19:10 عصر
-
00394500
20:35 شب
-
00395000
19:20 عصر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00400000
13:00 ظهر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۴۷
00408000
15:20 ظهر
احتمال 80 دقیقه تاخیر
MDC-DC-3
00410000
09:35 صبح
-
00415000
07:10 صبح
احتمال 120 دقیقه تاخیر
ATR
00421400
07:30 صبح
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00423000
10:50 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00424700
13:45 ظهر
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00430000
11:00 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
146-100
00432000
17:50 عصر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00436500
19:40 عصر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۱۰
00567900
16:45 عصر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
MDC-DC-9-80
00654600

نمودار تغییر قیمت بلیط تهران مشهد برای یک نفر

پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند