ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
23:30 شب
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00285800
06:50 صبح
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00299500
05:15 صبح
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00301000
06:55 صبح
بویینگ MD
00302100
22:00 شب
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00302100
05:45 صبح
-
00304500
07:00 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00304500
22:50 شب
-
00308300
22:50 شب
-
00311800
23:30 شب
بویینگ MD
00314500
20:50 شب
-
00318100
20:25 شب
-
00318100
20:50 شب
-
00321000
18:25 عصر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00323600
19:20 عصر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00324500
07:40 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00325000
22:50 شب
احتمال 80 دقیقه تاخیر
MDC-DC-3
00326000
18:30 عصر
بویینگ MD
00328000
07:50 صبح
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00340000
17:50 عصر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00340500
05:50 صبح
-
00354700
07:30 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00363100
11:50 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00368000
09:45 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00369300
13:55 ظهر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00369600
09:15 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00381200
10:50 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00391800
14:00 ظهر
احتمال 50 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00391800
08:55 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00398100
14:15 ظهر
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00401000
13:00 ظهر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۴۷
00408000
19:40 عصر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۱۰
00408000
16:30 عصر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00429400
14:35 ظهر
احتمال 80 دقیقه تاخیر
MDC-DC-3
00434500
11:00 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00489500
14:45 ظهر
احتمال 80 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00496700
15:15 ظهر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
MDC-DC-9-80
00754300

نمودار تغییر قیمت بلیط تهران مشهد برای یک نفر

پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند