ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
10:40 صبح
MDC-DC-3
00356400
06:40 صبح
بویینگ MD
00370000
10:15 صبح
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00370000
08:00 صبح
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00370000
08:20 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00370000
07:50 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00400000
08:30 صبح
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00400000
05:50 صبح
-
00408000
12:15 ظهر
EMB
00408000
16:00 عصر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00410000
07:40 صبح
-
00410000
09:40 صبح
-
00410800
16:10 عصر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00415800
10:30 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00420000
16:30 عصر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00420000
10:45 صبح
-
00421400
23:30 شب
-
00424700
16:30 عصر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
146-100
00429400
21:40 شب
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00430000
10:50 صبح
-
00435300
15:10 ظهر
احتمال 80 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00438400
20:25 شب
-
00439200
20:30 شب
بویینگ MD
00440000
19:45 عصر
-
00449000
20:50 شب
-
00449000
19:20 عصر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00450000
08:30 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00450000
23:30 شب
بویینگ MD
00450000
06:30 صبح
-
00452200
22:00 شب
-
00458800
22:50 شب
-
00458800
15:20 ظهر
احتمال 80 دقیقه تاخیر
MDC-DC-3
00465000
19:45 عصر
-
00470000
20:55 شب
-
00470000
20:55 شب
-
00471000
22:55 شب
-
00480000
18:10 عصر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00480000
22:55 شب
-
00481000
14:05 ظهر
-
00490400
16:35 عصر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00520000
09:15 صبح
-
00524300
12:45 ظهر
-
00541300
17:40 عصر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00560000
19:40 عصر
-
00570000

نمودار تغییر قیمت بلیط تهران مشهد برای یک نفر

پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند