ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
07:45 صبح
-
00426900
08:20 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00435000
06:30 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
146-100
00435700
08:50 صبح
-
00437000
06:40 صبح
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00440000
08:30 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00440000
12:20 ظهر
EMB
00444500
09:30 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00449000
06:55 صبح
بویینگ MD
00450000
16:00 عصر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00454500
09:35 صبح
-
00454700
16:00 عصر
احتمال 80 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00464500
13:20 ظهر
MDC-DC-3
00465300
16:30 عصر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00465300
15:10 ظهر
-
00468000
21:50 شب
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00474900
20:30 شب
بویینگ MD
00479500
14:45 ظهر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00480000
07:10 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00480000
17:50 عصر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00484500
23:10 شب
-
00489500
20:50 شب
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00490000
15:15 ظهر
احتمال 80 دقیقه تاخیر
MDC-DC-3
00490000
09:45 صبح
-
00495600
23:10 شب
-
00498000
22:50 شب
-
00498000
13:40 ظهر
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00500000
19:20 عصر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00500000
22:50 شب
-
00500000
23:30 شب
-
00511600
10:35 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00513300
23:30 شب
بویینگ MD
00520000
10:50 صبح
-
00524300
14:15 ظهر
-
00524300
08:50 صبح
-
00540000
09:35 صبح
-
00550000
19:50 عصر
-
00570000
09:15 صبح
-
00609100
14:10 ظهر
-
00628100
12:40 ظهر
-
00635000
05:50 صبح
-
00648000
18:30 عصر
-
00674800
09:55 صبح
-
00754300
15:55 ظهر
-
00754600

نمودار تغییر قیمت بلیط تهران مشهد برای یک نفر

پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند