ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
06:30 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
146-100
00376900
14:30 ظهر
MDC-DC-3
00378300
07:50 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00378900
06:55 صبح
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00380000
08:00 صبح
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00380000
08:20 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00380000
09:00 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00380400
06:45 صبح
-
00381400
08:30 صبح
-
00384500
15:10 ظهر
احتمال 80 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00384500
16:00 عصر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00389500
07:35 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00390000
07:15 صبح
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00395400
16:15 عصر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00397700
08:05 صبح
احتمال 80 دقیقه تاخیر
MDC-DC-3
00400000
18:20 عصر
-
00400900
22:50 شب
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00407700
08:50 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00407700
19:20 عصر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00410000
23:20 شب
-
00410000
23:30 شب
بویینگ MD
00410000
09:50 صبح
EMB
00414500
21:50 شب
-
00416100
23:10 شب
-
00416100
21:50 شب
-
00419600
23:10 شب
-
00419600
07:15 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00420000
23:30 شب
-
00424700
15:30 ظهر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00430000
14:45 ظهر
-
00432000
17:30 عصر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00436500
20:30 شب
بویینگ MD
00439500
13:50 ظهر
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00450000
19:10 عصر
-
00485000
14:05 ظهر
-
00490400
10:50 صبح
-
00490400
18:20 عصر
-
00500000
08:00 صبح
-
00500000
09:15 صبح
-
00524300
13:20 ظهر
-
00560000
19:40 عصر
-
00570000
13:00 ظهر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۴۷
00580000
07:45 صبح
-
00630300
14:45 ظهر
-
00719300

نمودار تغییر قیمت بلیط تهران مشهد برای یک نفر

پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند