ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
06:40 صبح
بویینگ MD
00369300
08:20 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00380000
08:00 صبح
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00380000
10:15 صبح
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00380000
07:40 صبح
-
00388500
10:40 صبح
MDC-DC-3
00389500
08:30 صبح
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00400000
10:30 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00407700
20:30 شب
بویینگ MD
00409500
09:40 صبح
-
00410800
08:30 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00420000
12:15 ظهر
EMB
00424500
23:30 شب
-
00424700
16:00 عصر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00440000
15:10 ظهر
احتمال 80 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00443900
07:50 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00450000
17:40 عصر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00465300
16:10 عصر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00469500
21:40 شب
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00470000
22:00 شب
-
00489500
16:35 عصر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00490000
16:30 عصر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
146-100
00500000
16:30 عصر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00500000
22:55 شب
-
00504500
18:10 عصر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00510000
19:20 عصر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00510000
05:50 صبح
-
00514600
23:30 شب
بویینگ MD
00520000
09:15 صبح
-
00524300
22:55 شب
-
00528000
12:45 ظهر
-
00541300
20:55 شب
-
00554500
10:45 صبح
-
00569800
20:55 شب
-
00571000
20:25 شب
-
00576400
19:45 عصر
-
00584500
19:45 عصر
-
00596000
22:50 شب
-
00596000
20:50 شب
-
00596000
10:50 صبح
-
00609100
14:05 ظهر
-
00609100
06:30 صبح
-
00630300
19:40 عصر
-
00674600

نمودار تغییر قیمت بلیط تهران مشهد برای یک نفر

پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند