ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
06:55 صبح
بویینگ MD
00380000
08:20 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00388000
06:40 صبح
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00388000
09:35 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00389600
07:45 صبح
-
00390000
08:50 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00400900
10:35 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00410000
09:45 صبح
احتمال 80 دقیقه تاخیر
MDC-DC-3
00410800
08:30 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00448000
12:20 ظهر
EMB
00448000
16:00 عصر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00488000
15:10 ظهر
احتمال 80 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00489100
09:30 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00491000
14:45 ظهر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00508000
13:20 ظهر
MDC-DC-3
00508000
16:30 عصر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00508000
13:40 ظهر
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00508000
21:50 شب
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00540000
14:10 ظهر
146-100
00541300
20:50 شب
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00548000
17:50 عصر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00550000
07:10 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00558000
23:30 شب
بویینگ MD
00558000
12:40 ظهر
ایرباس ۳۲۰
00560000
05:50 صبح
-
00567900
23:10 شب
-
00591000
06:30 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
146-100
00596000
22:50 شب
-
00596000
13:55 ظهر
MDC-DC-3
00608000
15:55 ظهر
-
00621300
19:50 عصر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۱۰
00621300
18:30 عصر
احتمال 80 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00630300
09:55 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00754300

نمودار تغییر قیمت بلیط تهران مشهد برای یک نفر

پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند