ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
22:50 شب
احتمال 80 دقیقه تاخیر
MDC-DC-3
00368400
22:50 شب
-
00458800
22:00 شب
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00460000
18:25 عصر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00489600
11:50 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00489600
08:55 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00490000
05:15 صبح
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00490000
06:50 صبح
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00490000
20:50 شب
-
00498000
20:25 شب
-
00498000
05:45 صبح
-
00500000
06:55 صبح
بویینگ MD
00500000
17:50 عصر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00500000
07:00 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00500000
07:50 صبح
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00500000
09:45 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00510000
13:55 ظهر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00524300
09:15 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00524300
11:00 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00524700
07:40 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00540000
16:30 عصر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00600000
18:30 عصر
بویینگ MD
00600400
23:30 شب
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00609100
14:00 ظهر
احتمال 50 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00609100
10:50 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00609100
05:50 صبح
-
00621300
07:30 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00630300
14:45 ظهر
احتمال 80 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00630300
19:40 عصر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۱۰
00674600
20:50 شب
-
00700000
22:50 شب
-
00700000
14:15 ظهر
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00700000
15:15 ظهر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
MDC-DC-9-80
00754300
13:00 ظهر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۴۷
00754600

نمودار تغییر قیمت بلیط تهران مشهد برای یک نفر

پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند