ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
09:35 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00442900
09:45 صبح
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00444500
08:20 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00444500
07:40 صبح
-
00446100
06:55 صبح
بویینگ MD
00455700
06:40 صبح
احتمال 20 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00484500
11:10 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00494100
17:40 عصر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00503700
07:05 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00508000
09:15 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00524300
22:10 شب
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00532500
16:10 عصر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00534500
14:35 ظهر
MDC-DC-3
00534500
15:00 ظهر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00554500
16:15 عصر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00554500
20:50 شب
-
00584500
18:30 عصر
بویینگ MD
00584500
08:45 صبح
-
00584500
22:55 شب
-
00584500
22:50 شب
-
00596000
20:50 شب
-
00596000
08:45 صبح
-
00596000
14:00 ظهر
احتمال 50 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00609100
10:10 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00630300
15:25 ظهر
احتمال 80 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00630300
19:40 عصر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۱۰
00648000
13:00 ظهر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۴۷
00648000
15:30 ظهر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
MDC-DC-9-80
00754300
05:50 صبح
-
00754600

نمودار تغییر قیمت بلیط تهران مشهد برای یک نفر

پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند