ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
07:30 صبح
-
00395400
08:05 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00426900
11:00 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
146-100
00432000
08:20 صبح
-
00435000
09:35 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00437000
07:45 صبح
-
00450000
10:40 صبح
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00455700
08:35 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00460000
08:15 صبح
-
00460000
07:10 صبح
-
00485000
21:35 شب
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00494100
16:00 عصر
-
00500000
20:20 شب
-
00500000
20:35 شب
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00500900
17:50 عصر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00503700
19:10 عصر
EMB
00504500
16:00 عصر
احتمال 80 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00504500
15:10 ظهر
احتمال 80 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00508000
16:20 عصر
-
00533500
05:50 صبح
-
00567900
14:50 ظهر
-
00570000
05:35 صبح
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00580000
08:45 صبح
-
00584500
22:00 شب
-
00584500
20:30 شب
-
00584500
22:50 شب
-
00584500
20:50 شب
-
00584500
08:45 صبح
-
00596000
16:40 عصر
-
00596000
22:50 شب
-
00596000
20:50 شب
-
00596000
10:50 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00609100
09:15 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00609100
23:30 شب
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00609100
14:15 ظهر
احتمال 50 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00609100
06:30 صبح
-
00630300
14:45 ظهر
-
00630300
19:40 عصر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۱۰
00674600
13:00 ظهر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۴۷
00674600
16:45 عصر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
MDC-DC-9-80
00754300

نمودار تغییر قیمت بلیط تهران مشهد برای یک نفر

پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند