ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
10:00 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00112300
08:10 صبح
احتمال 80 دقیقه تاخیر
MDC-DC-3
00113300
09:00 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00113300
07:30 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00113300
22:45 شب
ایرباس ۳۱۹
00117300
23:30 شب
بویینگ MD
00118400
11:05 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00118400
10:30 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00118400
10:00 صبح
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00118400
08:25 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00118400
08:40 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00118400
12:15 ظهر
احتمال 50 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00118400
14:30 ظهر
احتمال 80 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00122500
08:20 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00123000
08:30 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00127575
22:40 شب
ایرباس ۳۱۹
00128000
11:00 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00128000
22:45 شب
بویینگ MD
00133500
15:00 ظهر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00138600
14:00 ظهر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
146-100
00142600
21:00 شب
بویینگ MD
00143700
16:00 عصر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00143700
14:10 ظهر
15:25 ظهر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
فوکر ۱۰۰
00147000
06:30 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00148000
15:25 ظهر
احتمال 80 دقیقه تاخیر
146-100
00158800
19:30 عصر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00163900
21:15 شب
بویینگ MD
00163900
19:30 عصر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00169575
18:10 عصر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00174000
20:00 شب
احتمال 40 دقیقه تاخیر
AR8
00174000
15:40 ظهر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
MDC-DC-9-80
00220000
14:30 ظهر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
146-100
00230600
10:10 صبح
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00230600
07:15 صبح
ایرباس ۳۲۰
00298000
19:50 عصر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۱۰
00353600
13:30 ظهر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۴۷
00385400

نمودار تغییر هزینه پرواز تهران به مشهد برای یک نفر

پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند.
استفاده از پروازهاب کاملا رایگان است. ممنونیم که از پروازهاب استفاده می‌کنید :‌)