ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
بدون توقف
19:45 عصر
00:40 شب
کل زمان سفر 3 ساعت و 55 دقیقه
-
03350200
1 توقف در DOH
12:30 ظهر
01:05 شب
کل زمان سفر 11 ساعت و 35 دقیقه
333,359
06340185
1 توقف در DOH
12:30 ظهر
07:25 صبح
کل زمان سفر 16 ساعت و 55 دقیقه
333,788
06374385
1 توقف در DOH
22:50 شب
07:25 صبح
کل زمان سفر 7 ساعت و 35 دقیقه
359,788
08329397
1 توقف در DOH
22:50 شب
01:05 شب
کل زمان سفر 25 ساعت و 15 دقیقه
359,359
08363597
پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند