ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
2 توقف در IST و LHR
15:25 ظهر
11:20 صبح
کل زمان سفر 28 ساعت و 25 دقیقه
332,321,764
33352641
2 توقف در IST و LHR
15:25 ظهر
11:20 صبح
کل زمان سفر 28 ساعت و 25 دقیقه
332,32B,764
33352641
2 توقف در IST و MUC
07:40 صبح
19:05 عصر
کل زمان سفر 19 ساعت و 55 دقیقه
333,321,359
33469346
2 توقف در SAW و MUC
06:20 صبح
19:05 عصر
کل زمان سفر 21 ساعت و 15 دقیقه
73H,320,359
33516028
2 توقف در DXB و LHR
11:05 صبح
11:20 صبح
کل زمان سفر 32 ساعت و 45 دقیقه
77W,388,764
35805162
2 توقف در DXB و LHR
11:05 صبح
11:20 صبح
کل زمان سفر 32 ساعت و 45 دقیقه
77W,744,764
36817959
2 توقف در IST و LHR
15:25 ظهر
11:20 صبح
کل زمان سفر 28 ساعت و 25 دقیقه
332,321,764
37106766
2 توقف در IST و LHR
15:25 ظهر
11:20 صبح
کل زمان سفر 28 ساعت و 25 دقیقه
332,32B,764
37106766
1 توقف در DXB
11:05 صبح
08:00 صبح
کل زمان سفر 29 ساعت و 25 دقیقه
77W,77W
38242220
1 توقف در DXB
11:05 صبح
20:20 شب
کل زمان سفر 41 ساعت و 45 دقیقه
77W,77W
38242220
پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند