ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
05:30 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00104000
16:00 عصر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00105000
23:55 شب
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00109000
23:30 شب
بویینگ ۷۳۷
00110000
05:15 صبح
احتمال 20 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00110000
05:40 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00111000
05:20 صبح
-
00113500
17:35 عصر
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00115000
05:15 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00117000
19:30 عصر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00118000
23:10 شب
فوکر ۱۰۰
00119300
18:40 عصر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00120000
17:25 عصر
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00123000
10:30 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00125000
19:35 عصر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00126000
20:50 شب
فوکر ۱۰۰
00128900
16:55 عصر
احتمال 120 دقیقه تاخیر
فوکر ۱۰۰
00143700
18:25 عصر
فوکر ۱۰۰
00143700
10:40 صبح
احتمال 20 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00156400
09:35 صبح
احتمال 20 دقیقه تاخیر
ایرباس
00252100
20:10 شب
ایرباس ۳۱۰
00282200
07:25 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
فوکر ۱۰۰
00318600

نمودار تغییر قیمت بلیط تهران شیراز برای یک نفر

پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند.