ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
12:30 ظهر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00119300
04:45 صبح
فوکر ۱۰۰
00119300
14:00 ظهر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
فوکر ۱۰۰
00119300
14:10 ظهر
احتمال 120 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00139500
11:25 صبح
احتمال 120 دقیقه تاخیر
فوکر ۱۰۰
00143700
05:45 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00153800
16:20 عصر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00153800
07:25 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
فوکر ۱۰۰
00156400
19:00 عصر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00163900
19:15 عصر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00163900
23:15 شب
ایرباس ۳۲۰
00174000
20:20 شب
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00177800
05:50 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00178000
17:05 عصر
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00178100
06:15 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00180075
20:30 شب
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00181100
16:35 عصر
احتمال 50 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۱
00198800
17:20 عصر
احتمال 80 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۱
00198800
23:40 شب
بویینگ ۷۳۷
00202400
20:50 شب
فوکر ۱۰۰
00205200
23:40 شب
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00211575
18:55 عصر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
فوکر ۱۰۰
00263500
09:45 صبح
احتمال 20 دقیقه تاخیر
ایرباس
00342400
06:10 صبح
فوکر ۱۰۰
00357800
16:00 عصر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00358000
20:15 شب
21:35 شب
BAE 146
00372500

نمودار تغییر هزینه پرواز تهران به شیراز برای یک نفر

پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند.
استفاده از پروازهاب کاملا رایگان است. ممنونیم که از پروازهاب استفاده می‌کنید :‌)