ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
22:30 شب
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00151000
21:05 شب
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00170200
22:05 شب
بویینگ MD
00187600
23:40 شب
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00187600
20:15 شب
احتمال 20 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۱
00218500
18:00 عصر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00257000
23:30 شب
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00265100
16:00 عصر
احتمال 80 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00277500
05:25 صبح
بویینگ ۷۳۷
00280300
11:10 صبح
بویینگ ۷۳۷
00280300
08:00 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00311900
18:05 عصر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00320800

نمودار تغییر قیمت بلیط تهران تبریز برای یک نفر

پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند.