ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
بدون توقف
22:30 شب
00:30 شب
کل زمان سفر 1 ساعت و 30 دقیقه
-
03905541
1 توقف در SVO
21:10 شب
01:25 شب
کل زمان سفر 27 ساعت و 45 دقیقه
32B,32A
12326068
2 توقف در SVO و VIE
21:10 شب
19:05 عصر
کل زمان سفر 21 ساعت و 25 دقیقه
32B,32B,320
49714004
2 توقف در SVO و VIE
21:10 شب
19:05 عصر
کل زمان سفر 21 ساعت و 25 دقیقه
32B,319,320
52966404
پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند