ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
بدون توقف
15:45 ظهر
16:45 عصر
کل زمان سفر 1 ساعت و 30 دقیقه
-
03912066
2 توقف در DME و GYD
17:20 عصر
00:25 شب
کل زمان سفر 30 ساعت و 35 دقیقه
320,320,E90
04588010
2 توقف در DME و GYD
17:20 عصر
00:25 شب
کل زمان سفر 31 ساعت و 35 دقیقه
320,320,E90
04588010
1 توقف در DXB
18:55 عصر
09:40 صبح
کل زمان سفر 14 ساعت و 15 دقیقه
737,77W
06090971
1 توقف در DXB
18:55 عصر
16:50 عصر
کل زمان سفر 21 ساعت و 25 دقیقه
737,77L
06372325
2 توقف در DME و DXB
17:20 عصر
16:50 عصر
کل زمان سفر 24 ساعت
320,388,77L
06816325
2 توقف در DME و DXB
17:20 عصر
09:40 صبح
کل زمان سفر 16 ساعت و 50 دقیقه
320,388,77W
06816325
1 توقف در SVO
16:05 عصر
02:45 شب
کل زمان سفر 11 ساعت و 10 دقیقه
73H,32B
07586328
1 توقف در SVO
11:20 صبح
02:45 شب
کل زمان سفر 15 ساعت و 55 دقیقه
320,32B
08341856
پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند