ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
1 توقف در CMB
21:25 شب
08:50 صبح
کل زمان سفر 15 ساعت و 25 دقیقه
738,73H
12182972
1 توقف در ICN
22:15 شب
17:30 عصر
کل زمان سفر 23 ساعت و 15 دقیقه
388,332
14418902
1 توقف در ADD
22:10 شب
14:45 ظهر
کل زمان سفر 20 ساعت و 35 دقیقه
788,77W
15595563
1 توقف در CMB
21:25 شب
04:15 صبح
کل زمان سفر 10 ساعت و 50 دقیقه
738,73H
15936411
1 توقف در ICN
22:15 شب
17:30 عصر
کل زمان سفر 23 ساعت و 15 دقیقه
388,332
23875097
2 توقف در TRV و AUH
21:50 شب
10:40 صبح
کل زمان سفر 16 ساعت و 50 دقیقه
738,32A,BUS
25009195
1 توقف در LHR
22:30 شب
19:30 عصر
کل زمان سفر 25 ساعت
359,388
65656173
1 توقف در LHR
22:30 شب
19:00 عصر
کل زمان سفر 24 ساعت و 30 دقیقه
359,388
65800338
1 توقف در LHR
22:30 شب
19:30 عصر
کل زمان سفر 25 ساعت
359,388
85752431
1 توقف در LHR
22:30 شب
19:00 عصر
کل زمان سفر 24 ساعت و 30 دقیقه
359,388
85896596
پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند