ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
16:40 عصر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00258000
21:00 شب
-
00268800
21:45 شب
احتمال 50 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00268800
21:45 شب
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00270000
20:10 شب
احتمال 20 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00270000
20:00 شب
-
00270000
22:30 شب
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00274500
21:00 شب
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00275200
20:15 شب
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00280000
22:45 شب
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00280000
16:30 عصر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00295800
17:45 عصر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00299500
13:50 ظهر
-
00301400
13:50 ظهر
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00301400
20:50 شب
احتمال 80 دقیقه تاخیر
MDC-DC-3
00304800
15:30 ظهر
احتمال 80 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00309100
19:30 عصر
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00326000
15:45 ظهر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۰۰
00350000
17:35 عصر
احتمال 50 دقیقه تاخیر
MDC-DC-9-80
00400200
22:30 شب
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۱۰
00408000
21:00 شب
-
00440000

نمودار تغییر قیمت بلیط مشهد تهران برای یک نفر

پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند