ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
17:40 عصر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00088600
17:45 عصر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00097300
19:30 عصر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00100000
17:10 عصر
-
00100000
21:40 شب
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00104140
22:00 شب
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00109200
20:00 شب
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00109200
22:10 شب
احتمال 50 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00109800
16:30 عصر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00117300
21:00 شب
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00117300
18:10 عصر
-
00119700
22:45 شب
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00120000
16:30 عصر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00185000
17:20 عصر
احتمال 50 دقیقه تاخیر
MDC-DC-9-80
00230600
22:30 شب
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۱۰
00260700

نمودار تغییر قیمت بلیط مشهد تهران برای یک نفر

پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند