ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
22:45 شب
-
00432000
22:40 شب
-
00432000
16:05 عصر
احتمال 80 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00460000
18:00 عصر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00468600
22:50 شب
احتمال 80 دقیقه تاخیر
MDC-DC-3
00470000
22:45 شب
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00470000
16:10 عصر
احتمال 80 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00478000
21:00 شب
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00480000
21:30 شب
احتمال 80 دقیقه تاخیر
MDC-DC-3
00480000
21:10 شب
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00480000
22:30 شب
احتمال 20 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00484500
21:00 شب
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00490400
17:35 عصر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00491000
15:00 ظهر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00503700
16:30 عصر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00511600
15:55 ظهر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
146-100
00514100
13:45 ظهر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00520000
21:00 شب
احتمال 50 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00521100
14:45 ظهر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00550000
15:00 ظهر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00560000
22:30 شب
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۱۰
00636100
13:00 ظهر
-
00636100
14:00 ظهر
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00656600
19:30 عصر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00666900
12:00 ظهر
احتمال 80 دقیقه تاخیر
فوکر ۱۰۰
00750000
12:00 ظهر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00753500

نمودار تغییر قیمت بلیط مشهد تهران برای یک نفر

پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند