ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
22:20 شب
احتمال 80 دقیقه تاخیر
MDC-DC-3
00230000
16:15 عصر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00238000
16:30 عصر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00246100
22:40 شب
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00250000
16:15 عصر
احتمال 80 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00250000
22:45 شب
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00250000
21:40 شب
-
00260000
15:45 ظهر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00270000
22:50 شب
احتمال 80 دقیقه تاخیر
MDC-DC-3
00275000
21:00 شب
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00287600
23:00 شب
احتمال 20 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00311700
22:10 شب
احتمال 50 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00363100
17:45 عصر
احتمال 50 دقیقه تاخیر
MDC-DC-9-80
00368400
19:45 عصر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00369300
16:15 عصر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۰۰
00402700
22:30 شب
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۱۰
00560400
17:20 عصر
-
00754600

نمودار تغییر قیمت بلیط مشهد تهران برای یک نفر

پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند