ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
22:45 شب
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00351500
22:40 شب
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00370000
23:00 شب
احتمال 20 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00398400
17:00 عصر
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00400000
16:30 عصر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00402400
16:15 عصر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00410000
21:40 شب
-
00440000
17:00 عصر
-
00447600
16:15 عصر
احتمال 80 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00450000
22:30 شب
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۱۰
00455300
15:25 ظهر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00461000
22:10 شب
احتمال 50 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00469700
15:00 ظهر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00470000
19:45 عصر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00498000
21:00 شب
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00609100
15:45 ظهر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۰۰
00692000
17:45 عصر
احتمال 50 دقیقه تاخیر
MDC-DC-9-80
00700400

نمودار تغییر قیمت بلیط مشهد تهران برای یک نفر

پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند