ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
20:00 شب
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00161800
21:25 شب
احتمال 50 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00167000
17:00 عصر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00168000
14:50 ظهر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00170000
19:40 عصر
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00172200
19:30 عصر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00177600
21:30 شب
احتمال 20 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00187000
19:00 عصر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00187000
21:00 شب
احتمال 20 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00187000
14:30 ظهر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00190000
16:00 عصر
احتمال 80 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00190000
20:40 شب
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00191600
17:40 عصر
احتمال 80 دقیقه تاخیر
MDC-DC-3
00191600
13:30 ظهر
15:00 ظهر
احتمال 80 دقیقه تاخیر
فوکر ۱۰۰
00193500
21:00 شب
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00195000
21:25 شب
احتمال 20 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00200000
23:55 شب
-
00220000
23:55 شب
-
00225000
22:30 شب
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۱۰
00258000
15:45 ظهر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۰۰
00356500
16:15 عصر
-
00480800

نمودار تغییر قیمت بلیط مشهد تهران برای یک نفر

پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند