ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
14:25 ظهر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00340700
12:15 ظهر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00344500
16:00 عصر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00349500
12:00 ظهر
-
00354500
14:00 ظهر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00354500
15:25 ظهر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00354700
19:30 عصر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00369300
12:00 ظهر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00371300
16:15 عصر
احتمال 80 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00373000
14:00 ظهر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00374100
13:20 ظهر
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00374500
22:30 شب
احتمال 20 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00378900
21:00 شب
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00381200
22:45 شب
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00384500
21:40 شب
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00384500
22:35 شب
احتمال 80 دقیقه تاخیر
MDC-DC-3
00384500
15:00 ظهر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00388500
13:05 ظهر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00391800
13:45 ظهر
احتمال 80 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00407700
22:10 شب
احتمال 50 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00452200
20:00 شب
احتمال 20 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00460000
15:45 ظهر
احتمال 80 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00485000
17:20 عصر
احتمال 50 دقیقه تاخیر
MDC-DC-9-80
00485000
16:30 عصر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00490400
16:00 عصر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00560000
15:45 ظهر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۰۰
00613100
22:30 شب
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۱۰
00744500

نمودار تغییر قیمت بلیط مشهد تهران برای یک نفر

پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند