ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
22:45 شب
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00400000
22:40 شب
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00400000
22:50 شب
احتمال 80 دقیقه تاخیر
MDC-DC-3
00400000
22:20 شب
احتمال 80 دقیقه تاخیر
MDC-DC-3
00405900
14:00 ظهر
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00420750
23:00 شب
احتمال 20 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00436500
21:40 شب
-
00440000
13:45 ظهر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00440000
14:30 ظهر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00444500
15:00 ظهر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00446100
13:00 ظهر
-
00449000
16:15 عصر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00450000
16:15 عصر
احتمال 80 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00450000
17:00 عصر
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00453200
12:00 ظهر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00453200
13:00 ظهر
-
00454500
13:05 ظهر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00458600
21:00 شب
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00468100
16:30 عصر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00468100
11:30 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00477700
19:45 عصر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00484500
06:40 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00490400
15:20 ظهر
-
00498000
15:20 ظهر
-
00500000
06:15 صبح
احتمال 20 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00507800
15:25 ظهر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00560000
10:30 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00589700
22:30 شب
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۱۰
00590000
15:45 ظهر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۰۰
00639400
06:35 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00690400
09:30 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۱۰
00744500
17:45 عصر
احتمال 50 دقیقه تاخیر
MDC-DC-9-80
00754300

نمودار تغییر قیمت بلیط مشهد تهران برای یک نفر

پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند