ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
21:00 شب
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00304500
16:30 عصر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00347200
22:45 شب
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00350000
22:00 شب
احتمال 80 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00358000
22:35 شب
احتمال 80 دقیقه تاخیر
MDC-DC-3
00365000
22:10 شب
احتمال 50 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00368400
16:30 عصر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00388500
20:00 شب
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00388500
16:30 عصر
EMB
00394500
21:40 شب
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00396500
12:15 ظهر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00396500
14:40 ظهر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00400000
19:30 عصر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00400000
17:45 عصر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00407700
22:30 شب
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۱۰
00432100
14:00 ظهر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00439200
13:45 ظهر
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00440000
13:45 ظهر
احتمال 80 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00444800
16:30 عصر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00460000
15:45 ظهر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۰۰
00460000
13:05 ظهر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00490400
15:45 ظهر
احتمال 80 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00644000
17:20 عصر
احتمال 50 دقیقه تاخیر
MDC-DC-9-80
00644000

نمودار تغییر قیمت بلیط مشهد تهران برای یک نفر

پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند