ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
14:45 ظهر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
MDC-DC-7
00225000
17:55 عصر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00227000
14:00 ظهر
احتمال 80 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00230000
17:05 عصر
-
00230000
16:20 عصر
احتمال 80 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00230000
15:30 ظهر
-
00231500
17:05 عصر
-
00238000
13:30 ظهر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00250000
11:55 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00258000
06:15 صبح
-
00260000
10:15 صبح
-
00260000
12:00 ظهر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
فوکر ۱۰۰
00261300
06:25 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00262300
17:15 عصر
احتمال 50 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00264000
14:40 ظهر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
MDC-DC-7
00268000
10:15 صبح
-
00268000
14:20 ظهر
-
00268000
08:35 صبح
-
00268000
06:20 صبح
احتمال 20 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00269000
16:55 عصر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00270000
07:15 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00273800
12:45 ظهر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00280000
07:25 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00280000
06:45 صبح
-
00308000
11:15 صبح
-
00308000
21:30 شب
-
00308000
11:00 صبح
احتمال 20 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00308600
09:10 صبح
-
00348500
18:10 عصر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۱۰
00360000
18:15 عصر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۱۰
00366500
09:00 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00376500
18:50 عصر
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00376500
14:00 ظهر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۱۰
00384700
12:30 ظهر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00400000
16:45 عصر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00408000

نمودار تغییر قیمت بلیط تهران کیش برای یک نفر

پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند