ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
17:00 عصر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00060000
18:30 عصر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00065000
14:45 ظهر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
MDC-DC-7
00065000
14:00 ظهر
احتمال 80 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00065000
19:45 عصر
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00067900
13:30 ظهر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00068000
05:55 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00069300
11:40 صبح
-
00070000
05:30 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00070000
07:55 صبح
-
00075000
06:10 صبح
-
00075000
17:15 عصر
-
00075000
19:50 عصر
-
00075000
08:50 صبح
-
00075000
09:30 صبح
-
00075000
18:15 عصر
-
00075000
10:15 صبح
-
00077900
17:15 عصر
-
00078000
10:35 صبح
احتمال 20 دقیقه تاخیر
فوکر ۱۰۰
00078000
12:00 ظهر
-
00078000
07:55 صبح
-
00078000
06:10 صبح
-
00078000
09:15 صبح
احتمال 20 دقیقه تاخیر
فوکر ۱۰۰
00080000
07:40 صبح
احتمال 20 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00080000
19:50 عصر
-
00083000
18:15 عصر
-
00083000
09:30 صبح
-
00083000
08:50 صبح
-
00083000
09:20 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00088000
17:15 عصر
احتمال 50 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00090000
07:15 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00098000
07:25 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00098000
17:55 عصر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00099000
06:20 صبح
احتمال 20 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00100000
12:45 ظهر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00100000
18:10 عصر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۱۰
00118000
22:40 شب
احتمال 80 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۱
00120000
14:00 ظهر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۱۰
00120000
06:25 صبح
08:10 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00121900
11:15 صبح
13:00 ظهر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00123900
17:45 عصر
19:15 عصر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00123900
18:15 عصر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۱۰
00128000

نمودار تغییر قیمت بلیط تهران کیش برای یک نفر

پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند