ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
06:25 صبح
-
00121900
13:30 ظهر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00122000
12:00 ظهر
-
00123900
17:45 عصر
-
00123900
08:00 صبح
احتمال 20 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00129000
10:45 صبح
-
00129700
14:00 ظهر
احتمال 80 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00130000
18:00 عصر
-
00138000
17:40 عصر
-
00140000
17:40 عصر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00140000
11:00 صبح
احتمال 20 دقیقه تاخیر
فوکر ۱۰۰
00145200
10:55 صبح
احتمال 20 دقیقه تاخیر
فوکر ۱۰۰
00148000
09:10 صبح
-
00154400
08:40 صبح
-
00154400
16:15 عصر
-
00159400
07:15 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00160000
06:20 صبح
احتمال 20 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00160000
17:15 عصر
احتمال 50 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00160000
07:50 صبح
احتمال 20 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00170000
16:15 عصر
-
00170000
08:40 صبح
-
00175000
12:45 ظهر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00179000
18:15 عصر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۱۰
00179400
09:10 صبح
-
00180000
18:35 عصر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۱۰
00180000
16:15 عصر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00185000
18:55 عصر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۱۰
00189400
16:25 عصر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00194400
11:30 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00198000
14:10 ظهر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۱۰
00230000
18:10 عصر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۱۰
00238000
22:45 شب
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00240000
14:00 ظهر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۱۰
00456500

نمودار تغییر قیمت بلیط تهران کیش برای یک نفر

پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند