ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
06:40 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00394500
18:30 عصر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00420000
12:00 ظهر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
فوکر ۱۰۰
00427900
14:00 ظهر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
MDC-DC-7
00430000
14:00 ظهر
احتمال 80 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00430000
12:45 ظهر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00440000
15:15 ظهر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00440000
17:15 عصر
احتمال 50 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00455000
18:20 عصر
-
00457300
18:20 عصر
-
00468000
15:25 ظهر
16:55 عصر
-
00471700
17:30 عصر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00474700
11:15 صبح
احتمال 20 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00532800
17:30 عصر
19:15 عصر
فوکر ۱۰۰
00536500
06:20 صبح
احتمال 20 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00550000
11:35 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00550000
07:15 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00550000
07:35 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00550000
13:30 ظهر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00563500
18:10 عصر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۱۰
00700000
18:15 عصر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۱۰
00706500
20:45 شب
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00723750
09:20 صبح
-
00742750
17:45 عصر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00799900
06:25 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00831700
18:35 عصر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۱۰
00942000

نمودار تغییر قیمت بلیط تهران کیش برای یک نفر

پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند