ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
06:20 صبح
احتمال 20 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00099000
09:20 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00108000
10:35 صبح
احتمال 20 دقیقه تاخیر
فوکر ۱۰۰
00127000
09:45 صبح
-
00138900
12:45 ظهر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00140000
17:15 عصر
احتمال 50 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00149000
15:00 ظهر
-
00151500
18:00 عصر
-
00154500
15:00 ظهر
-
00156800
18:55 عصر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۱۰
00165000
19:30 عصر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00165000
17:45 عصر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00167000
07:00 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00167000
14:10 ظهر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۱۰
00175000
19:15 عصر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00175000
12:15 ظهر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00176100
22:45 شب
احتمال 80 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۱
00274500
22:40 شب
احتمال 80 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۱
00278000

نمودار تغییر قیمت بلیط تهران کیش برای یک نفر

پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند