ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
06:45 صبح
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00314150
15:40 ظهر
-
00320000
22:50 شب
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00320000
19:35 عصر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00323600
20:25 شب
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00323600
20:30 شب
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00327300
15:40 ظهر
-
00328000
16:40 عصر
احتمال 80 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00332400
20:30 شب
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00333000
07:30 صبح
ایرباس ۳۲۰
00334500
09:45 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00339000
10:00 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00340000
21:45 شب
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00347200
16:45 عصر
احتمال 80 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00389600
15:35 ظهر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
MDC-DC-9-80
00389600
19:30 عصر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۱۰
00394700
08:00 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
ایرباس
00434200
14:45 ظهر
احتمال 80 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00459600
06:15 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00459600
11:00 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
146-100
00522100

نمودار تغییر قیمت بلیط تهران مشهد برای یک نفر

پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند