ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
08:30 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00124700
10:15 صبح
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00125000
09:05 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00127400
09:15 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00128900
10:50 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00128900
06:40 صبح
بویینگ MD
00132700
09:35 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00137600
22:20 شب
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00139500
14:05 ظهر
احتمال 50 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00141900
23:30 شب
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00141900
07:40 صبح
-
00142500
20:00 شب
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00149700
05:30 صبح
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00170000
06:30 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00170000
05:50 صبح
-
00179500
19:40 عصر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۱۰
00179500
08:55 صبح
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00188000
09:00 صبح
-
00200000
13:00 ظهر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۴۷
00208900
12:45 ظهر
146-100
00225300
15:10 ظهر
احتمال 80 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00226500
14:45 ظهر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00250000
10:40 صبح
-
00283400
09:55 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00336600
06:30 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00459600

نمودار تغییر قیمت بلیط تهران مشهد برای یک نفر

پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند