ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
06:40 صبح
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00137000
07:55 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00144250
23:30 شب
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00148000
09:15 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00148000
14:00 ظهر
احتمال 50 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00148000
10:50 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00148000
09:10 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00149000
09:05 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00149700
20:15 شب
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00149700
06:55 صبح
بویینگ MD
00153750
22:20 شب
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00158500
07:40 صبح
-
00160000
05:30 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
146-100
00166200
19:40 عصر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۱۰
00180800
17:55 عصر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00187000
05:50 صبح
-
00210500
13:40 ظهر
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00218000
15:30 ظهر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00230000
13:00 ظهر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۴۷
00264000
19:50 عصر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00270000
20:30 شب
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00270000
10:30 صبح
MDC-DC-3
00283400
15:30 ظهر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
MDC-DC-9-80
00283600
14:45 ظهر
احتمال 80 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00427800
07:30 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00459600

نمودار تغییر قیمت بلیط تهران مشهد برای یک نفر

پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند