ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
22:50 شب
-
00326000
14:00 ظهر
احتمال 50 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00381200
22:00 شب
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00388500
06:55 صبح
بویینگ MD
00407700
05:15 صبح
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00411000
07:00 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00414500
05:45 صبح
-
00414500
22:50 شب
-
00416100
06:50 صبح
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00418000
22:50 شب
-
00419600
23:30 شب
بویینگ MD
00424500
23:30 شب
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00424700
17:50 عصر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00436500
20:50 شب
-
00439500
20:50 شب
-
00449000
20:25 شب
-
00449000
18:25 عصر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00449100
19:20 عصر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00453500
11:50 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00454700
07:50 صبح
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00458000
09:45 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00465300
11:00 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00470100
08:55 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00474900
07:40 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00478000
14:15 ظهر
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00481000
14:35 ظهر
احتمال 80 دقیقه تاخیر
MDC-DC-3
00494500
10:50 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00501000
18:30 عصر
بویینگ MD
00512500
09:15 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00524300
16:30 عصر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00564500
19:40 عصر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۱۰
00578000
13:00 ظهر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۴۷
00588000
05:50 صبح
-
00621300
07:30 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00630300
14:45 ظهر
احتمال 80 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00674800
15:15 ظهر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
MDC-DC-9-80
00754300

نمودار تغییر قیمت بلیط تهران مشهد برای یک نفر

پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند