ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
07:30 صبح
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00423000
06:30 صبح
بویینگ MD
00436500
21:25 شب
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00446100
08:55 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00446100
09:55 صبح
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00450000
08:20 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00450000
07:05 صبح
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00450000
16:00 عصر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00454500
20:35 شب
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00454700
09:35 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00454700
17:50 عصر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00455700
08:30 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00455700
13:55 ظهر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00458600
13:50 ظهر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00460000
07:40 صبح
-
00470000
16:15 عصر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00475300
11:10 صبح
MDC-DC-3
00485100
09:15 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00524300
06:55 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
146-100
00541300
13:40 ظهر
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00550000
14:45 ظهر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00550000
19:00 عصر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00569800
20:50 شب
-
00584500
20:30 شب
بویینگ MD
00584500
08:45 صبح
-
00584500
17:00 عصر
-
00584500
15:20 ظهر
EMB
00594500
20:50 شب
-
00596000
17:00 عصر
-
00596000
08:45 صبح
-
00596000
10:50 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00609100
23:30 شب
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00609100
14:05 ظهر
احتمال 50 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00609100
11:00 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00630300
14:45 ظهر
احتمال 80 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00630300
08:30 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00700000
14:25 ظهر
احتمال 120 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00754300
05:50 صبح
-
00754600
19:40 عصر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۱۰
00754600
13:00 ظهر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۴۷
00754600

نمودار تغییر قیمت بلیط تهران مشهد برای یک نفر

پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند