ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
08:15 صبح
MDC-DC-3
00347500
08:45 صبح
-
00367100
08:55 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00369300
07:45 صبح
-
00369300
08:45 صبح
-
00372400
09:25 صبح
-
00374800
08:05 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00390000
05:35 صبح
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00400000
09:15 صبح
10:40 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00402400
14:30 ظهر
-
00440000
14:50 ظهر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00445500
13:50 ظهر
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00448000
15:00 ظهر
احتمال 80 دقیقه تاخیر
MDC-DC-3
00450000
10:50 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00458600
08:35 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00460000
14:15 ظهر
احتمال 50 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00490400
23:30 شب
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00490400
14:45 ظهر
16:15 عصر
احتمال 80 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00521100
06:30 صبح
08:00 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
فوکر ۱۰۰
00521100
11:00 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
146-100
00522100
07:25 صبح
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00533700
20:20 شب
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00550000
20:55 شب
-
00592500
22:50 شب
-
00592500
16:00 عصر
احتمال 80 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00594500
22:50 شب
-
00597800
20:55 شب
-
00597800
22:20 شب
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00609300
05:50 صبح
-
00627700
19:40 عصر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۱۰
00627700

نمودار تغییر قیمت بلیط تهران مشهد برای یک نفر

پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند