ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
12:20 ظهر
-
00574500
23:30 شب
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00587900
13:20 ظهر
MDC-DC-3
00600000
13:40 ظهر
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00600000
20:50 شب
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00600000
13:55 ظهر
MDC-DC-3
00604500
22:50 شب
-
00615600
14:25 ظهر
احتمال 80 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00618600
22:50 شب
-
00624500
19:50 عصر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۱۰
00627700
22:20 شب
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00628500
09:05 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00628600
08:50 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00628600
07:10 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00635000
21:50 شب
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00649200
16:30 عصر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00649900
15:15 ظهر
احتمال 80 دقیقه تاخیر
MDC-DC-3
00650000
14:45 ظهر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00650000
11:30 صبح
احتمال 80 دقیقه تاخیر
MDC-DC-3
00665200
09:35 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00690400
17:50 عصر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00695700
18:10 عصر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00700000
14:15 ظهر
احتمال 50 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00725700
09:55 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00750000

نمودار تغییر قیمت بلیط تهران مشهد برای یک نفر

پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند