ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
08:20 صبح
احتمال 80 دقیقه تاخیر
MDC-DC-3
00085575
22:40 شب
بویینگ MD
00093100
22:20 شب
-
00093100
23:45 شب
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00093100
22:45 شب
ایرباس ۳۱۹
00098100
22:40 شب
ایرباس ۳۱۹
00103200
21:00 شب
بویینگ MD
00103200
10:00 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00109800
10:30 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00109800
13:30 ظهر
احتمال 50 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00113300
21:15 شب
بویینگ MD
00113300
22:45 شب
بویینگ MD
00121500
20:40 شب
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00123400
20:00 شب
احتمال 40 دقیقه تاخیر
AR8
00133500
19:30 عصر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00133500
21:00 شب
بویینگ MD
00135200
14:45 ظهر
احتمال 80 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00138600
13:00 ظهر
14:20 ظهر
بویینگ MD
00148000
15:15 ظهر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00148000
18:10 عصر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00153800
13:55 ظهر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00153800
19:10 عصر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
MDC-DC-9-80
00163900
09:40 صبح
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00174950
22:45 شب
-
00188000
10:50 صبح
12:10 ظهر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
فوکر ۱۰۰
00230600
13:30 ظهر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۴۷
00489300

نمودار تغییر هزینه پرواز تهران به مشهد برای یک نفر

پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند.
استفاده از پروازهاب کاملا رایگان است. ممنونیم که از پروازهاب استفاده می‌کنید :‌)