ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
20:55 شب
21:55 شب
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00209000
23:45 شب
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00210000
21:15 شب
بویینگ MD
00210000
21:00 شب
بویینگ MD
00220000
18:30 عصر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00220000
20:00 شب
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00220000
22:45 شب
بویینگ MD
00220000
22:45 شب
بویینگ MD
00230000
23:30 شب
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00230000
19:30 عصر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00240000
22:35 شب
بویینگ MD
00280000
18:10 عصر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00280000
13:00 ظهر
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00290000
15:25 ظهر
احتمال 80 دقیقه تاخیر
فوکر ۱۰۰
00310000
17:20 عصر
احتمال 80 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00318000
16:25 عصر
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00340000
14:30 ظهر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00350000
14:45 ظهر
احتمال 80 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00361000
13:30 ظهر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۴۷
00373000
14:20 ظهر
احتمال 80 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۱۳
00377000
11:00 صبح
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00390000
16:40 عصر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00400000
08:50 صبح
احتمال 50 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۱۳
00559200

پروازهاب موتور جستجو و مقایسه پرواز است. ما پروازهای سیستمی و چارتری را از سایت‌های معتبر فروش بلیط جمع‌آوری می‌کنیم و در اختیار شما می‌گذاریم. از طریق پروازهاب می‌توانید مناسب‌ترین زمان پرواز یا ارزان‌ترین بلیط هواپیما را به سادگی پیدا کنید. مسئولیت اطلاعات فراهم شده در اینجا به عهده‌ی سایت‌ فروشنده است و پروازهاب هیچ مسئولیتی در قبال خرید از هیچ‌کدام از سایت‌ها ندارد.
ممنونیم که از پروازهاب استفاده می‌کنید. استفاده از پروازهاب کاملا رایگان است. کمک کنید سرویس‌مان را بهتر کنیم: جواب دادن به چهار سوال در نظرسنجی