ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
08:30 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00237300
09:25 صبح
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00238000
23:00 شب
احتمال 40 دقیقه تاخیر
AR8
00238500
22:45 شب
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00239300
06:00 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00243000
23:30 شب
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00244500
07:30 صبح
بویینگ MD
00249200
20:30 شب
بویینگ ۷۳۷
00253000
20:15 شب
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00254500
07:45 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00258000
19:20 عصر
بویینگ MD
00258000
15:15 ظهر
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00274500
11:30 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00279100
15:00 ظهر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00284500
09:15 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00285800
18:00 عصر
ایرباس ۳۲۰
00287800
13:30 ظهر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00289100
20:40 شب
بویینگ ۷۳۷
00296100
10:30 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00306000
18:30 عصر
بویینگ MD
00314000
19:40 عصر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۱۰
00323900
07:25 صبح
MDC-DC-3
00326000
14:00 ظهر
احتمال 50 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00347200
14:30 ظهر
احتمال 80 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00349400
11:50 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
ایرباس
00402700
06:10 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00510500
14:40 ظهر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
MDC-DC-9-80
00612200
19:15 عصر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00612200

نمودار تغییر قیمت بلیط تهران مشهد برای یک نفر

پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند