ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
06:55 صبح
بویینگ MD
00468200
07:45 صبح
-
00478100
07:10 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00480000
13:30 ظهر
بویینگ MD
00500000
10:00 صبح
-
00500000
13:40 ظهر
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00500000
09:30 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00500000
14:45 ظهر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00500000
10:50 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00501000
23:30 شب
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00524300
12:00 ظهر
احتمال 50 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00524300
22:45 شب
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00527900
16:15 عصر
احتمال 80 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00529000
15:15 ظهر
احتمال 80 دقیقه تاخیر
MDC-DC-3
00538000
12:40 ظهر
ایرباس ۳۲۰
00548850
20:50 شب
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00550000
18:30 عصر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00550000
21:50 شب
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00577700
09:55 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00611500
19:50 عصر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۱۰
00613100
05:50 صبح
-
00613100
15:55 ظهر
-
00613100
18:30 عصر
احتمال 80 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00630500
14:10 ظهر
146-100
00684300
20:50 شب
-
00700400

نمودار تغییر قیمت بلیط تهران مشهد برای یک نفر

پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند