ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
07:50 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00374500
16:30 عصر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00378000
15:10 ظهر
احتمال 80 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00388000
14:45 ظهر
EMB
00388000
15:50 ظهر
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00390000
10:45 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00398800
16:30 عصر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00399800
16:30 عصر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
146-100
00400000
17:10 عصر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00400000
16:35 عصر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00409800
17:40 عصر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00410000
15:20 ظهر
احتمال 80 دقیقه تاخیر
MDC-DC-3
00410800
21:40 شب
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00420000
19:45 عصر
-
00430000
18:10 عصر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00430000
12:45 ظهر
146-100
00432000
19:45 عصر
-
00438000
20:40 شب
بویینگ MD
00450000
10:40 صبح
MDC-DC-3
00453200
17:00 عصر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00458000
14:05 ظهر
احتمال 50 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00490400
09:00 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00510000
19:40 عصر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۱۰
00639400

نمودار تغییر قیمت بلیط تهران مشهد برای یک نفر

پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند