ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
11:15 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00304500
14:00 ظهر
15:25 ظهر
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00306000
14:30 ظهر
16:00 عصر
احتمال 80 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00309100
23:30 شب
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00320000
23:10 شب
00:30 شب
MDC-DC-3
00326000
23:30 شب
00:55 شب
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00347200
22:50 شب
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00380000
13:00 ظهر
14:30 ظهر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
AIRBUS310
00408000
16:15 عصر
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00460500
15:55 ظهر
17:25 عصر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00463800
15:20 ظهر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
MDC-DC-9-80
00463800
18:30 عصر
بویینگ MD
00604500

نمودار تغییر قیمت بلیط تهران مشهد برای یک نفر

پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند