ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
18:30 عصر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00179000
20:00 شب
-
00180000
17:45 عصر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00182400
14:00 ظهر
احتمال 80 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00190000
14:30 ظهر
-
00198000
12:45 ظهر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00199000
14:00 ظهر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00200000
16:00 عصر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00200000
22:45 شب
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00215000
17:15 عصر
احتمال 50 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00219000
14:25 ظهر
-
00219400
19:00 عصر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00220000
06:25 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00221100
11:00 صبح
احتمال 20 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00221100
06:40 صبح
-
00222800
19:15 عصر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00225000
09:15 صبح
-
00229400
13:00 ظهر
-
00230000
06:20 صبح
احتمال 20 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00230000
10:55 صبح
احتمال 20 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00230600
11:30 صبح
احتمال 20 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00238000
07:15 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00240000
09:00 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00250000
07:25 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00258000
13:30 ظهر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00260000
12:00 ظهر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00271300
11:45 صبح
احتمال 80 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۱
00278000
09:10 صبح
احتمال 20 دقیقه تاخیر
فوکر ۱۰۰
00280900
14:55 ظهر
احتمال 80 دقیقه تاخیر
فوکر ۱۰۰
00283600
08:50 صبح
-
00291500
23:00 شب
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00306500
18:15 عصر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۱۰
00345000
14:00 ظهر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۱۰
00350000
18:10 عصر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۱۰
00354400
20:05 شب
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00371500
09:40 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00376500
20:20 شب
-
00379000

نمودار تغییر قیمت بلیط تهران کیش برای یک نفر

پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند